Prosečna plata u Evropi

Prosečna zarada u Evropi

U Evropi, dispariteti u pogledu prosječne plate i oporezivanja mogu biti široki.

Najveće prosečne zarade, neto i bruto, mogu se naći u Švajcarskoj, sa nekim od najnižih poreza na dohodak (5725 € bruto, 17,9% poreza, 4700 € neto).

Prosječna bruto plata u Evropi u evrima €:

Najniže prosečne zarade, neto i bruto, mogu se naći u Ukrajini, uz porez na dohodak na dnu liste (230 bruto maraka, 19,57% poreza, 185 evra neto).

Neto zarada po zemljama Evrope

Prosječna neto plata u Evropi u evrima €:

Najviši porez na dohodak može se naći u Danskoj (40,67%), uz 2. najveći prosječni bruto dohodak (5225 €) i četvrti najveći prosečni neto dohodak (3100 €).

Najniži prosječni porez na dohodak može se naći na Kipru (6,80%), sa prosječnim bruto prihodom (1779 €) i neto (1658 €) u središtu evropskog obima.

Prosječni porez na dohodak u Evropi:

Pogledajte potpune podatke preuzete sa liste evropskih zemalja po prosječnoj plati - Wikipedia za većinu zemalja i sa Malte

Member States Average gross salary in € Average net salary in € Average income tax
Albania 397 330 16.88%
Armenia 359 251 30.08%
Austria 2555 2053 19.65%
Azerbaijan 269 232 13.75%
Belarus 361 314 13.02%
Belgium 3261 2091 35.88%
Bosnia and Herzegovina 666 429 35.59%
Bulgaria 529 413 21.93%
Croatia 1071 797 25.58%
Cyprus 1779 1658 6.80%
Czech Republic 1065 813 23.66%
Denmark 5225 3100 40.67%
Estonia 1153 958 16.91%
Finland 3380 2509 25.77%
France 2874 2157 24.95%
Georgia 367 293 20.16%
Germany 3703 2270 38.70%
Greece 1092 917 16.03%
Hungary 1027 683 33.50%
Iceland 4725 3435 27.30%
Ireland 3133 2479 20.87%
Italy 2560 1762 31.17%
Kosovo 360 330 8.33%
Latvia 886 648 26.86%
Lithuania 818 645 21.15%
Luxembourg 4212 3009 28.56%
Macedonia 540 368 31.85%
Malta 2951 2261 23.38%
Moldova 252 200 20.63%
Montenegro 769 512 33.42%
Netherlands 3073 2263 26.36%
Norway 4635 3365 27.40%
Poland 1034 736 28.82%
Portugal 1158 846 26.94%
Romania 726 522 28.10%
Russian Federation 597 519 13.07%
Serbia 538 391 27.32%
Slovakia 897 690 23.08%
Slovenia 1591 1038 34.76%
Spain 2188 1718 21.48%
Sweden 4078 3062 24.91%
Switzerland 5725 4700 17.90%
Ukraine 230 185 19.57%
United Kingdom 2455 1960 20.16%
Prosečna plata u Evropi

Prosječna plata europe 2018

Uzimajući u obzir cijelu Evropu, sa svim zemljama na gornjoj tabeli, prosječna plata u europe 2018 iznosi 1380 € neto mesečno.

Prosečne plate zemalja EU

Prosečna zarada u zemljama EU, uzimajući samo u obzir 28 zemalja Evropske unije, iznosi 1748 € neto mesečno.

Prosječna plata Šengen

Prosečna zarada u šengenskom prostoru, uzimajući samo u obzir 26 zemalja šengenskog prostora, iznosi 1876 € neto mesečno.

Prosečna plata europe

Pogledajte iznad plata upoređivanja europe i prosječne plate u europ po zemljama, a ispod prosječne plate u europe u evrima neto mesečno:

  • prosečan prihod u Evropi iznosi 1380 €,
  • prosječna plata EU je 1748 €,
  • Šengenska prosečna plata iznosi 1876 €.
  • Srednja zarada u Evropskoj uniji je 16943 € godišnje po domaćinstvu,
  • Srednja zarada u Evropskoj uniji Euro zona iznosi 18725 € godišnje po domaćinstvu.
Srednja plata u Evropi - Srednji i srednji prihod po tipu domaćinstva - europa.eu
Prosečna plata u Evropskoj uniji 2018. | Reinis Fischer

Prosečna zarada u Evropi 2018. je 1380 € mesečno u Evropi, 1748 € u Evropskoj uniji i 1876 € u šengenskom prostoru.

Plaće u Europi u usporedbi s troškovima života

Usporedba plaća u Europi ne mora uvijek imati smisla samo ako se pogleda samo sirovi broj, jer može sakriti velike razlike u načinu na koji se plata može koristiti u svakodnevnom životu - a također i skrivene porezne stope koje stoje iza.

Najbolje plaće u Europi naravno nude najviši životni standard, ali troškovi života moraju se uzeti u obzir.

Imati najvišu evropsku platu nije nužno dobro ako je povezano sa najvišim porezima u Evropi. Tada bi moglo biti bolje uzeti nižu platu u nekoj drugoj zemlji, ali imati koristi od najnižih poreza u Evropi.

Stoga, za bolji izbor pri usporedbi plaća u Europi, možda bi bilo bolje pogledati usporedbu troškova života poput one u nastavku, koja uzima u obzir mnoge varijable, kako bi se između dva grada pokazalo što je usporedivo plata.

Prosječna plaća u Europi 2018 .: Prosječna plaća u Europi u 2018. je 1748 € mjesečno u Europskoj uniji, a 1876 € u schengenskom prostoru.
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Amsterdamom
Prosečna bruto zarada troškova života po gradu sa Atinom
Prosječna bruto plata troškova života u odnosu na grad s Barselonom
Prosječna bruto plata troškova života u usporedbi s gradom prema Berlinu
Prosečna bruto zarada troškova života po gradu sa Bratislavom
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s gradom prema gradu
Prosječna bruto plata troškova života u odnosu na Bukurešt po gradu
Prosječna bruto plata troškova života u odnosu na grad s Budimpeštom
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s gradom iz Kopenhagena
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu iz Dublina
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu s Frankfurtom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Ženevom
Prosječne bruto plaće troškova života u poređenju s Helsinkijem po gradu
Prosječna bruto plata troškova života u odnosu na grad s Kijevom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu s Lisabonom
Prosječna bruto plata troškova života u odnosu na grad s Ljubljanom
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s Londonom po gradu
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu s Luksemburgom
Prosečna bruto zarada troškova života po gradu sa Lyonom
Prosječne bruto plaće troškova života u poređenju s Madridom po gradu
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu s Münchenom
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s Nikozijom po gradu
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Oslom
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s gradovima s Parizom
Prosječna bruto plata troškova života u odnosu na Prag po gradu
Prosječne bruto plaće troškova života u poređenju s gradom s gradom u Rigi
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s Rimom po gradu
Prosečna bruto zarada troškova života po gradu sa Sofijom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Stockholmom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Talinom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Bečom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Vilniusom
Prosječna bruto plaća troškova života po gradu sa Varšavom
Prosječna bruto plata troškova života u poređenju s Gradom sa Gradom
Yoann
O tome Yoann
Ja sam Yoann, 34 godina. Francuz, strastven u putovanjima. S više od 5 godina na putu, 55+ zemalja posjećenih na svim kontinentima, 650+ letova, 1000+ hotelskih noćenja i jednogodišnja svjetska turneja, samoorganizirano, putovanja su način života. Kreirao sam ovu stranicu kako bih podijelio svoje iskustvo i dobio najbolje informacije i ponude.
 

Komentari (0)

Ostavite komentar