Μέσος μισθός στην Ευρώπη

Μέσος μισθός Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι ανισότητες όσον αφορά τον μέσο μισθό και τη φορολογία μπορεί να είναι ευρείες.

Οι υψηλότεροι μέσοι μισθοί, καθαροί και ακαθάριστοι, μπορούν να βρεθούν στην Ελβετία, με μερικούς από τους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος (5725 € ακαθάριστο, 17,9% φόρο, 4700 € καθαρό).

Μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ευρώπη σε ευρώ €:

Οι χαμηλότεροι μέσοι μισθοί, καθαροί και ακαθάριστοι, μπορούν να βρεθούν στην Ουκρανία, με φόρο εισοδήματος στο κάτω μέρος του καταλόγου (230 € ακαθάριστο, 19,57% φόρος, 185 € καθαρό).

Καθαρός μισθός ανά χώρα Ευρώπη

Μέσος καθαρός μισθός στην Ευρώπη σε ευρώ €:

Ο υψηλότερος μέσος φόρος εισοδήματος βρίσκεται στη Δανία (40,67%), μαζί με το 2ο υψηλότερο μέσο ακαθάριστο εισόδημα (5225 €) και το 4ο υψηλότερο μέσο καθαρό εισόδημα (3100 €).

Ο χαμηλότερος μέσος όρος του φόρου εισοδήματος βρίσκεται στην Κύπρο (6,80%), με μέσο ακαθάριστο (1779 €) και καθαρό (1658 €) εισόδημα στη μέση του ευρωπαϊκού πεδίου εφαρμογής.

Μέσος φόρος εισοδήματος στην Ευρώπη:

Δείτε τα πλήρη στοιχεία που λαμβάνονται από τον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών με μέσο μισθό - Wikipedia για τις περισσότερες χώρες και από τη Μάλτα

Member States Average gross salary in € Average net salary in € Average income tax
Albania 397 330 16.88%
Armenia 359 251 30.08%
Austria 2555 2053 19.65%
Azerbaijan 269 232 13.75%
Belarus 361 314 13.02%
Belgium 3261 2091 35.88%
Bosnia and Herzegovina 666 429 35.59%
Bulgaria 529 413 21.93%
Croatia 1071 797 25.58%
Cyprus 1779 1658 6.80%
Czech Republic 1065 813 23.66%
Denmark 5225 3100 40.67%
Estonia 1153 958 16.91%
Finland 3380 2509 25.77%
France 2874 2157 24.95%
Georgia 367 293 20.16%
Germany 3703 2270 38.70%
Greece 1092 917 16.03%
Hungary 1027 683 33.50%
Iceland 4725 3435 27.30%
Ireland 3133 2479 20.87%
Italy 2560 1762 31.17%
Kosovo 360 330 8.33%
Latvia 886 648 26.86%
Lithuania 818 645 21.15%
Luxembourg 4212 3009 28.56%
Macedonia 540 368 31.85%
Malta 2951 2261 23.38%
Moldova 252 200 20.63%
Montenegro 769 512 33.42%
Netherlands 3073 2263 26.36%
Norway 4635 3365 27.40%
Poland 1034 736 28.82%
Portugal 1158 846 26.94%
Romania 726 522 28.10%
Russian Federation 597 519 13.07%
Serbia 538 391 27.32%
Slovakia 897 690 23.08%
Slovenia 1591 1038 34.76%
Spain 2188 1718 21.48%
Sweden 4078 3062 24.91%
Switzerland 5725 4700 17.90%
Ukraine 230 185 19.57%
United Kingdom 2455 1960 20.16%
Μέσος μισθός Ευρώπη

Μέσος μισθός της Ευρώπης 2018

Λαμβάνοντας μια ματιά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με όλες τις παραπάνω χώρες, ο μέσος μισθός στην Ευρώπη 2018 είναι 1380 € καθαρά ανά μήνα.

Μέσος μισθός χωρών της ΕΕ

Ο μέσος μισθός στις χώρες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 1748 € καθαρά ανά μήνα.

Μέσος μισθός Σένγκεν

Ο μέσος μισθός στο χώρο του Σένγκεν, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις 26 διαστημικές χώρες του Σένγκεν, είναι 1876 € καθαρά ανά μήνα.

Μέσος μισθός ευρώπη

Δείτε παραπάνω τη σύγκριση των μισθών στην Ευρώπη και το μέσο μισθό στην Ευρώπη ανά χώρα και κάτω από τον μέσο μισθό στην ευρώπη καθαρά ανά μήνα:

  • το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 1380 €,
  • Ο μέσος μισθός της ΕΕ είναι 1748 €,
  • Ο μέσος μισθός του Σένγκεν είναι 1876 €.
  • Ο μέσος μισθός στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 16943 € ετησίως ανά νοικοκυριό,
  • Ο μέσος μισθός στην Ευρωζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18725 € ετησίως ανά νοικοκυριό.
Μεσαίος μισθός στην Ευρώπη - Μέσο και διάμεσο εισόδημα ανά είδος νοικοκυριού - europa.eu
Μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση Reinis Fischer

Ο μέσος μισθός στην Ευρώπη 2018 είναι 1380 € το μήνα στην Ευρώπη, 1748 € στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1876 € στο χώρο του Σένγκεν.

Οι μισθοί στην Ευρώπη σε σύγκριση με το κόστος ζωής

Η σύγκριση των μισθών στην Ευρώπη δεν έχει πάντοτε νόημα, αφού έχει μόνο μια ματιά στους ακατέργαστους αριθμούς, καθώς μπορεί να κρύψει τεράστιες ανισότητες στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μισθός στην καθημερινή ζωή - αλλά και τους κρυμμένους φορολογικούς συντελεστές πίσω.

Οι καλύτεροι μισθοί στην Ευρώπη βεβαίως συνήθως προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής, αλλά το κόστος ζωής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Η κατοχή του υψηλότερου ευρωπαϊκού μισθού δεν είναι απαραίτητα καλή εάν συνδέεται με τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη. Θα ήταν ίσως καλύτερα να λάβετε χαμηλότερο μισθό σε άλλη χώρα, αλλά να επωφεληθείτε από τους χαμηλότερους φόρους στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, για να γίνει καλύτερη επιλογή κατά τη σύγκριση των μισθών στην Ευρώπη, θα ήταν ίσως καλύτερα να ρίξουμε μια ματιά στη σύγκριση του κόστους ζωής, όπως η παρακάτω προσφορά, η οποία λαμβάνει υπόψη πολλές μεταβλητές, δείχνοντας μεταξύ δύο πόλεων τι είναι συγκρίσιμο Μισθός.

Μέσος μισθός στην Ευρώπη 2018: Ο μέσος μισθός στην Ευρώπη το 2018 είναι 1748 € μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1876 € στο χώρο του Σένγκεν.
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Άμστερνταμ
Μέσος όρος ακαθάριστου μισθολογικού κόστους σύγκρισης ανά πόλη με την Αθήνα
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Βαρκελώνη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Βερολίνο
Μέσος όρος ακαθάριστου μισθού κόστος σύγκρισης ανά πόλη με τη Μπρατισλάβα
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τις Βρυξέλλες
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθών σύγκρισης ανά πόλη με το Βουκουρέστι
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Βουδαπέστη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με την Κοπεγχάγη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Δουβλίνο
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Φρανκφούρτη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Γενεύη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Ελσίνκι
Μέσος ακαθάριστος μισθός κόστος σύγκρισης ζωής από την πόλη με το Κίεβο
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Λισαβόνα
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Λιουμπλιάνα
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Λονδίνο
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Λουξεμβούργο
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Λυών
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Μαδρίτη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Μόναχο
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Λευκωσία
Μέσος όρος ακαθάριστου μισθού κόστος σύγκρισης ανά πόλη με το Όσλο
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθών σύγκρισης ανά πόλη με το Παρίσι
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με την Πράγα
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Ρίγα
Μέσος ακαθάριστος μισθός κόστος σύγκρισης ανά πόλη με τη Ρώμη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Σόφια
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Στοκχόλμη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με Ταλίν
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με τη Βιέννη
Μέσος όρος ακαθάριστου κόστους μισθού σύγκρισης ανά πόλη με το Βίλνιους
Μέσος όρος ακαθάριστου μισθού κόστος σύγκρισης ανά πόλη με τη Βαρσοβία
Μέσος όρος ακαθάριστου μισθολογικού κόστους σύγκρισης ανά πόλη με τη Ζυρίχη
Yoann
Σχετικά με Yoann
Είμαι ο Yoann, 34y.o. Γάλλος άνθρωπος, παθιασμένος με το ταξίδι. Με 5+ χρόνια στο δρόμο, 55+ χώρες επισκέφτηκαν σε όλες τις ηπείρους, 650+ πτήσεις, 1000+ διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων και μια παγκόσμια περιοδεία διάρκειας ενός έτους, όλα τα αυτο-οργανωμένα, ταξίδια είναι ένας τρόπος ζωής. Έχω δημιουργήσει αυτόν τον ιστότοπο για να μοιραστώ την εμπειρία μου και να σας δώσω τις καλύτερες πληροφορίες και προσφορές.
 

Διαβάστε περισσότερα


Σχόλια (0)

Αφήστε ένα σχόλιο