Koja je najjeftinija hotelska soba na trgu San Fran Union?

U potrazi za najjeftinijom sobom u hotelima u blizini trga San Fran Union, najbolji izbor bio je hotel The Urban, koji se nalazi na ulazu u Chinatown, na stotinjak metara od Union Squarea i zapravo se nalazi u najboljem području za boravak u San Franciscu bez automobila, kao i sve oko je na walkable udaljenosti, uključujući i jeftine i besplatne stvari za napraviti u San Franciscu!...
Više informacija o ovoj vezi
Kategorija: World Tour 2019World Tour 2019