Priemerná pracovná doba podľa krajiny

Priemerná pracovná doba podľa krajiny [Slovenský]

Priemerná pracovná doba pre krajinu

V krajinách OECD je najdlhšia pracovná doba v Mexiku 2257 odpracovaných hodín ročne a nižšia je v Nemecku s 1356 odpracovanými pracovnými hodinami za rok, pričom má jednu z najvyšších produktivít na svete, čo dokazuje, že ich nie je korelácia medzi dlhou pracovnou dobou a produktivitou.

Zamestnanosť - odpracované hodiny - údaje OECD

Týždenné pracovné hodiny podľa krajiny

Priemerná odpracovaná odpracovaná doba za týždeň na plný úväzok je založená na odpracovaných hodinách OECD za pracovníka za rok a zohľadňuje miestne sviatky a každoročnú dovolenku.

Priemerná pracovná doba za týždeň podľa krajiny:

 • v Nemecku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 26,01 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Dánsku je efektívna priemerná týždenná pracovná doba 27 týždenne odpracovaných hodín,

 • v Nórsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 27,22 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Holandsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 27,48 odpracovaných hodín týždenne,

 • vo Francúzsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 29,04 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Luxembursku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 29,11 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Belgicku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 29,65 odpracovaných hodín týždenne,

 • vo Švajčiarsku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 30,11 odpracovaných hodín týždenne,

 • vo Švédsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 30,86 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Rakúsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 30,94 odpracovaných hodín týždenne,

 • vo Fínsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 31,22 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Slovinsku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 31,74 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Austrálii je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 32,14 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Spojenom kráľovstve je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 32,24 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Španielsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 32,36 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Kanade činná priemerná pracovná doba za týždeň je 32,51 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Japonsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 32,8 odpracovaných hodín týždenne,

 • v SR je efektívna priemerná týždenná pracovná doba 32,87 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Taliansku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 33,05 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Írsku je efektívna priemerná týždenná pracovná doba 33,33 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Maďarsku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 33,37 odpracovaných hodín týždenne,

 • na Novom Zélande je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 33,62 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Českej republike je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 34,06 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Spojených štátoch je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 34,14 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Litve činná priemerná pracovná doba za týždeň je 35,37 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Estónsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 35,62 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Portugalsku je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 35,73 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Lotyšsku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 35,96 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Izraeli je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 36,15 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Poľsku činná priemerná pracovná doba za týždeň je 36,34 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Čile je efektívna priemerná pracovná doba za týždeň 37,48 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Rusku je efektívna priemerná pracovná doba za týždeň 37,97 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Grécku je skutočná priemerná pracovná doba týždenne 38,7 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Kórei efektívna priemerná pracovná doba za týždeň je 38,82 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Kostarike je efektívna priemerná pracovná doba týždenne 41,79 odpracovaných hodín týždenne,

 • v Mexiku je efektívna priemerná týždenná pracovná doba 43,29 odpracovaných hodín týždenne,

Priemerná týždenná pracovná doba OECD je 33,74 odpracovaných hodín týždenne.

Pracovné dni za rok

Počet pracovných dní za rok je 250, berúc do úvahy niekoľko sviatkov, ktoré nespadajú do pracovných dní.

Ak vezmeme do úvahy každoročnú dovolenku s 2-týždňovou dovolenkou za rok, počet priemerných pracovných dní za rok je 240.

Pri 4 týždňových dovolenkách za rok je počet pracovných dní za rok 230.

Dni vyrábajú paletové zváranie Worker Work Factory
Priemerná pracovná doba podľa krajiny : Pracovné dni za rok
Priemerná pracovná doba podľa krajiny : Pracovné dni za rok

Pracovné dni za mesiac

Priemerný počet pracovných dní v mesiaci je 21, pričom sa berú do úvahy bankové prázdniny, ktoré sú zvyčajne o niečo nižšie ako jeden mesiac.

Priemerné pracovné dni za mesiac sú 20, pričom sa počíta s priemernými ročnými prázdninami.

Nová kancelária - Prehľad novej kancelárie pre tím
Priemerná pracovná doba podľa krajiny : Pracovné dni za mesiac
Priemerná pracovná doba podľa krajiny : Pracovné dni za mesiac

Priemerné pracovné hodiny ročne podľa krajiny

 • v Nemecku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1356 hodín odpracovaných za rok,

 • v Dánsku je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1408 odpracovaných hodín,

 • v Nórsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1419 hodín odpracovaných za rok,

 • v Holandsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1433 odpracovaných hodín,

 • vo Francúzsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1514 odpracovaných hodín,

 • v Luxembursku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1518 odpracovaných hodín za rok,

 • v Belgicku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1546 odpracovaných hodín za rok,

 • vo Švajčiarsku je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1570 odpracovaných hodín,

 • vo Švédsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1609 odpracovaných hodín ročne,

 • v Rakúsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1613 odpracovaných hodín,

 • vo Fínsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1628 odpracovaných hodín ročne,

 • v Slovinsku je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1655 odpracovaných hodín,

 • v Austrálii je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1676 odpracovaných hodín za rok,

 • v Spojenom kráľovstve je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1681 odpracovaných hodín za rok,

 • v Španielsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1687 odpracovaných hodín,

 • v Kanade je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1695 hodín odpracovaných za rok,

 • v Japonsku je priemerná efektívna pracovná doba ročne 1710 odpracovaných hodín,

 • v Slovenskej republike je priemerná efektívna pracovná doba ročne 1714 odpracovaných hodín,

 • v Taliansku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1723 hodín odpracovaných za rok,

 • v Írsku je priemerná efektívna pracovná doba ročne 1738 odpracovaných hodín,

 • v Maďarsku je priemerná efektívna pracovná doba ročne 1740 odpracovaných hodín,

 • na Novom Zélande je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1753 odpracovaných hodín,

 • v Českej republike je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1776 odpracovaných hodín za rok,

 • v Spojených štátoch je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1780 hodín odpracovaných za rok,

 • v Litve je priemerná efektívna pracovná doba ročne 1844 odpracovaných hodín,

 • v Estónsku činná priemerná pracovná doba ročne predstavuje 1857 odpracovaných hodín ročne,

 • v Portugalsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1863 odpracovaných hodín ročne,

 • v Lotyšsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1875 odpracovaných hodín,

 • v Izraeli je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1885 odpracovaných hodín ročne,

 • v Poľsku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 1895 odpracovaných hodín ročne,

 • v Čile je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1954 odpracovaných hodín za rok,

 • v Rusku je efektívna priemerná pracovná doba ročne 1980 odpracovaných hodín za rok,

 • v Grécku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 2018 hodín odpracovaných za rok,

 • v Kórei efektívna priemerná pracovná doba za rok predstavuje 2024 odpracovaných hodín ročne,

 • v Kostarike je efektívna priemerná pracovná doba ročne 2179 odpracovaných hodín ročne,

 • v Mexiku je skutočná priemerná pracovná doba ročne 2257 odpracovaných hodín,

Priemerné pracovné hodiny OECD za rok sú 1759 odpracovaných hodín ročne.

Zamestnanosť - odpracované hodiny - údaje OECD

Fotogaléria

Priemerná pracovná doba podľa krajiny : Pracovné dni za rok
Priemerná pracovná doba podľa krajiny : Pracovné dni za mesiac

Podobné články


Komentáre (0)

Zanechať komentár

Použite VPN na rezervovanie lacných letov a hotelov
Použite VPN na rezervovanie lacných letov a hotelov