Zrušená kompenzácia letu

Zrušená kompenzácia letu [Slovenský]

Kompenzácia zrušenia letu EÚ

Let, ktorý letecká spoločnosť zrušil, je oprávnený na náhradu vo výške až 600 EUR od leteckej spoločnosti podľa pravidiel európskej kompenzácie zrušenia letu. To platí aj pre to, že v konečnom mieste určenia dôjde k oneskoreniu o viac ako 3 hodiny,

Podľa nariadenia Európskej komisie č. 261/2004 a tureckého nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave má cestujúci nárok na náhradu za zrušený let. Let musí spĺňať niektoré z nižšie uvedených podmienok.

Vyžiadať náhradu za zrušený let

Kompenzácia zrušenia leteckej spoločnosti

Kompenzácia za oneskorený alebo zrušený let alebo dokonca odmietnutie nástupu na palubu sa pohybuje od 125 do 600 EUR. Závisí od dĺžky letu a trvania oneskorenia, podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

Podmienkou sú tieto:

 • Váš let je zrušený,

 • Bolo vám odmietnuté nastúpiť na palubu z dôvodu nedostatku voľných miest (nadmerné rezervovanie).

Ďalšie podmienky, ktoré môžu viesť k kompenzácii:

 • Let sa oneskorí dlhšie ako 3 hodiny,

 • Let sa oneskoruje menej ako 3 hodiny, ale spojovací let bol vynechaný a príchod do konečného cieľa bol oneskorený o viac ako 3 hodiny.

Tieto podmienky musia byť tiež rešpektované:

 • let nesmie byť oneskorený v dôsledku počasia alebo iných mimoriadnych podmienok nezávislých na leteckej spoločnosti,

 • Let musí byť zahájený najneskôr pred 6 rokmi.

Pravidlá EÚ zrušili let

Letecká trasa a letecká spoločnosť by mali spĺňať jednu z nasledujúcich možností:

 • trasa mimo EÚ do EÚ, leteckou spoločnosťou z EÚ,

 • trasa z EÚ do krajín mimo EÚ, akákoľvek letecká spoločnosť,

 • trasa z EÚ do krajiny EÚ, s akoukoľvek leteckou spoločnosťou.

Trasy z krajín mimo EÚ do krajín mimo EÚ nie sú platné pre európsky nárok na odškodnenie podľa práv na zrušenie letu.

Práva na zrušenie letu

Nevzťahuje sa k kompenzácii, ktorá bude poskytnutá neskôr, ak je to potrebné pomocou pomoci spoločností s nárokom na náhradu škody, ako je CompensAir , pasažierom sa musí poskytnúť:

 • občerstvenie,

 • jedlá zodpovedajúce oneskoreniu,

 • ubytovanie v hoteli, kde cestujúci musí stráviť noc,

 • hotelový transfer, ak je potrebná hotelová noc,

 • dve bezplatné telefónne hovory, faxy alebo e-maily.

Upozorňujeme, že kompenzácia nemusí byť poskytnutá, ak bol poskytnutý alternatívny let alebo ak bolo zrušenie oznámené viac ako 14 dní vopred.

Pre zrušenie letu z dôvodu mimoriadnych okolností musí letecká spoločnosť vrátiť náhradný lístok, alternatívnu prepravu na miesto určenia alebo zmenu rezervácie.

Pre spojovacie lety musia byť všetky lety pod rovnakým rezervačným kódom.

Kompenzácia zrušenia letu EÚ

Let do 1500 km alebo menej, prílet na miesto určenia menej ako 2 hodiny neskôr: 125 €.

Let 1500 km alebo menej, prílet na cieľové letisko o viac ako 2 hodiny neskôr: 250 €.

Lety medzi 1500 a 3500 km alebo vo vnútri EÚ viac ako 1500 km musia byť kompenzované za 200 € za menej ako 3 hodiny oneskorenia v mieste určenia alebo 400 € za meškanie dlhšie ako 3 hodiny.

Lety s príchodom alebo odchodom mimo EÚ dlhšie ako 3500 km musia byť odškodnené za 300 € za oneskorenie menej ako 4 hodiny v konečnom mieste určenia a 600 € za oneskorený príchod na miesto určenia na 4 hodiny alebo viac.

Žiadosť o zrušený let

Použite našu kalkulačku na odškodnenie, aby ste skontrolovali svoje právo na náhradu alebo vyplnili nárok priamo na našej webovej stránke CompensAir partnera.

Žiadosť o zrušený let with CompensAir

Potvrdenie o zrušení letu

Tvoje meno.

Vaša adresa.

Názov a adresa leteckej spoločnosti.

Uplatnenie nároku na odškodnenie podľa čl. 7 Nariadenie (ES) č. 261/2004.

Vážený pán / pani,

Týmto žiadam odškodnenie podľa čl. 7 nariadenia (ES) č. 261/2004 pre:

1. Vaše meno a adresa,

2. Meno iných cestujúcich (napríklad vaša manželka / manželka alebo deti).

Vyžadujem kompenzáciu týkajúcu sa letu [číslo letu], ktorú som rezervoval od [letiska odletu] na [letisko príchodu] v deň [rezervácie].

Let bol zrušený.

Problém nebol založený na výnimočných okolnostiach alebo Božom čine.

Z dôvodu zrušenia mám právo na náhradu [XY Euro] za každého cestujúceho.

Píšem tento list, aby som vás požiadal, aby ste zaplatili sumu [XY EUR] / cestujúceho za každého cestujúceho, ktorý dosiahne celkovú sumu [XY EUR] okamžite, najneskôr však do 2 týždňov od dátumu tohto listu.

Môj bankový účet je [Bank / IBAN / SWIFT-BIC].

Ak nedostanem od vás odpoveď v uvedenom termíne, vyžiadam si okamžitú právnu pomoc.

S pozdravom,

Vaše meno, dátum a váš podpis.

Vyžiadať náhradu za zrušený let

EU flight cancellation kompenzačný list

To claim for compensation, simply copy the EU flight cancellation kompenzačný list above in a new text document, adapt it to your needs, by adding your own personal and flight details, and send it to the airline customer service, if possible sending also a copy to a local consumers association.

Once the airline will have received your EU flight cancellation kompenzačný list, they are supposed to apply your rights and send you an answer accompanied if eligible by the right compensation for your let zrušený.

If that is not the case, meaning the airline refuses to give you compensation for your let zrušený even after you have sent them an EU flight cancellation kompenzačný list, then do not hesitate to contact a professional website such as CompensAir which will manage the let zrušený claim on your behalf, eventually taking the airline to court if necessary.

Vzor náhradného listu za zrušenie letu v EÚ
Nariadenie Európskej komisie 261/2004

Fotogaléria

Podobné články


Komentáre (0)

Zanechať komentár

Použite VPN na rezervovanie lacných letov a hotelov
Použite VPN na rezervovanie lacných letov a hotelov