Medel lön i Europa

Genomsnittligt lön Europa

I Europa kan skillnaderna i genomsnittslön och beskattning vara breda.

De högsta genomsnittliga lönerna, både netto och brutto, finns i Schweiz, med en del av lägsta inkomstskatt (5725 € brutto, 17,9% skatt, 4700 € netto).

Genomsnittlig bruttolön i Europa i euro €:

De lägsta genomsnittliga lönerna, både netto och brutto, finns i Ukraina, med inkomstskatt längst ner i listan (230 € brutto, 19,57% skatt, 185 € netto).

Netto lön per land Europa

Genomsnittlig nettolön i Europa i euro €:

Den högsta genomsnittliga inkomstskatten finns i Danmark (40,67%), tillsammans med den 2: a högsta genomsnittliga bruttoinkomsten (5225 €) och den 4: e högsta genomsnittliga nettoresultatet (3100 €).

Den lägsta genomsnittliga inkomstskatten finns på Cypern (6,80%), med en genomsnittlig bruttovinst (1779 €) och nettovinst (1658 €) i mitten av europeisk räckvidd.

Genomsnittlig inkomstskatt i Europa:

Se hela uppgifterna från listan över europeiska länder efter genomsnittslön - Wikipedia för de flesta länder och från Malta

Member States Average gross salary in € Average net salary in € Average income tax
Albania 397 330 16.88%
Armenia 359 251 30.08%
Austria 2555 2053 19.65%
Azerbaijan 269 232 13.75%
Belarus 361 314 13.02%
Belgium 3261 2091 35.88%
Bosnia and Herzegovina 666 429 35.59%
Bulgaria 529 413 21.93%
Croatia 1071 797 25.58%
Cyprus 1779 1658 6.80%
Czech Republic 1065 813 23.66%
Denmark 5225 3100 40.67%
Estonia 1153 958 16.91%
Finland 3380 2509 25.77%
France 2874 2157 24.95%
Georgia 367 293 20.16%
Germany 3703 2270 38.70%
Greece 1092 917 16.03%
Hungary 1027 683 33.50%
Iceland 4725 3435 27.30%
Ireland 3133 2479 20.87%
Italy 2560 1762 31.17%
Kosovo 360 330 8.33%
Latvia 886 648 26.86%
Lithuania 818 645 21.15%
Luxembourg 4212 3009 28.56%
Macedonia 540 368 31.85%
Malta 2951 2261 23.38%
Moldova 252 200 20.63%
Montenegro 769 512 33.42%
Netherlands 3073 2263 26.36%
Norway 4635 3365 27.40%
Poland 1034 736 28.82%
Portugal 1158 846 26.94%
Romania 726 522 28.10%
Russian Federation 597 519 13.07%
Serbia 538 391 27.32%
Slovakia 897 690 23.08%
Slovenia 1591 1038 34.76%
Spain 2188 1718 21.48%
Sweden 4078 3062 24.91%
Switzerland 5725 4700 17.90%
Ukraine 230 185 19.57%
United Kingdom 2455 1960 20.16%
Genomsnittligt lön Europa

Genomsnittslön europa 2018

Titta på hela Europa, med alla länder i ovanstående tabell, är medellönen i Europa 2018 1380 € netto per månad.

Genomsnittlig lön EU-länder

Medel lön i EU-länder, som endast tar hänsyn till de 28 EU-länderna, är 1748 € netto per månad.

Genomsnittslön Schengen

Den genomsnittliga lönen i Schengenområdet, som endast tar hänsyn till de 26 Schengen-rymdländerna, är 1876 € netto per månad.

Genomsnittlig löne europa

Se ovan lönekompensationen europa och medellön i Europa per land och under genomsnittslön i Europa i euro netto per månad:

  • Genomsnittlig inkomst i Europa är 1380 €,

  • EU genomsnittlig lön är 1748 €,

  • Schengenmedellönen är 1876 €.

  • Medianlön i Europa Unionens utrymme är 16943 € per år per hushåll,

  • Medianlönen i euroområdet är 18725 € per år per hushåll.

Medianlön i Europa - Medel och medianinkomst per hushållstyp - europa.eu
Genomsnittlig lön i Europeiska unionen 2018 | Reinis Fischer

Den genomsnittliga lönen i Europa 2018 är 1380 € per månad i Europa, 1748 € i Europeiska unionen och 1876 € i Schengenområdet.

Löner i Europa jämfört med levnadskostnader

Att jämföra löner i Europa är inte alltid vettigt genom att bara titta på de råa siffrorna, eftersom det kan dölja stora skillnader i hur lönen kan användas i det dagliga livet - och även de dolda skattesatserna som ligger bakom.

De bästa lönerna i Europa erbjuder naturligtvis vanligtvis en högsta levnadsstandard, men levnadskostnaderna måste beaktas.

Att ha den högsta europeiska lönen är inte nödvändigtvis bra om den är kopplad till de högsta skatterna i Europa. Det kan då vara bättre att ta en lägre lön i ett annat land, men dra nytta av lägsta skatter i Europa.

För att göra ett bättre val när man jämför lön i Europa kan det vara bättre att titta på en levnadskostnads ​​jämförelse som erbjudandet nedan, som tar hänsyn till många variabler, för att visa mellan två städer vad som är en jämförbar lön.

Genomsnittslön i Europa 2018: Medelönen i Europa 2018 är 1748 € per månad i Europeiska unionen och 1876 € i Schengen-rymden.
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Amsterdam
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Aten
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Barcelona
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Berlin
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Bratislava
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Bryssel
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Bukarest
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Budapest
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Köpenhamn
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Dublin
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Frankfurt
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Genève
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Helsingfors
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Kiev
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Lissabon
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Ljubljana
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med London
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Luxemburg
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Lyon
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Madrid
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med München
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Nicosia
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Oslo
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Paris
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Prag
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Riga
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Rom
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Sofia
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Stockholm
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Tallinn
Genomsnittlig levnadskostnad för bruttolön jämfört med stad med Wien
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Vilnius
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad per stad med Warszawa
Genomsnittlig bruttolönskostnad för levnadskostnad jämfört med stad med Zürich

Läs mer


kommentarer (0)

Lämna en kommentar