Vad Du Borde Veta Om ReseförsäkringDe flesta av oss reser varje dag, inhemskt och internationellt, antingen till arbete, besök eller turism.

När du reser internationellt är det viktigt att ha en reseförsäkring. Så vad är en reseförsäkring? Reseförsäkring är internationell försäkring som är tänkt att täcka för reseavbokningar, medicinska kostnader, bagageförlust, flygolyckor och andra förluster som kan uppstå på din resa antingen internationellt eller lokalt.

Den kan användas för att täcka en enda resa eller flera resor, beroende på arrangemangen vid anskaffningstidpunkten.

Vad täcker internationell reseförsäkring? Avbokning av resor. Medicinska utgifter. Bagageförlust. Flygolyckor. Telefonhjälp WorldWide.

Avbokning av resor.

Reseförsäkringsskydd för reseavbokningar. Det tas huvudsakligen av många resenärer för att täcka dem ekonomiskt om de inte kan ta en resa genom täckan avbokningsresan.

Reset avbokningsskydd täcker dina resekostnader i fall av giltiga skäl för resan avbokning som hälsoproblem, dåligt väder vid tidpunkten för resan, en terroristattack på destinationsplatsen bland andra giltiga skäl, och kräver att du anger skäl vid tidpunkten för förvärv.

Medicinska utgifter.

När som helst under din utlandsresa kan du bli sjuk eller bli skadad. Lokal medicinsk internationell försäkringsskydd låter dig inte få behandling utomlands, och det är där inkluderad reseförsäkring medicinska skyddschips.

  • Akut medicinsk täckning.
  • Medicinsk evakuering.

Akutmedicinsk skydd är tänkt att ta hand om medicinska utgifter som ambulansavgifter, sjukhusavgifter och läkareavgifter vid sjukdom eller olycka utomlands.

Medicinsk evakueringsskydd är tänkt att täcka evakuering till närmaste sjukhus eller sjukhus i ditt hemland om situationen kräver det. Detta sträcker sig från ambulansutrymning till flygutrymning till det valda sjukhuset, vilket kan vara riktigt stressande om man blir ombedd att ta hand om ur sin egen ficka.

Bagageförlust.

Reseförsäkring täcker för förlust, skada eller försening av personliga föremål under resan.

Även om det inte täcker den faktiska kostnaden för förlorade föremål täcker den för förvärv av kläder och nödvändigheter för att ersätta förlorade föremål.

Flygolyckor.

Reseförsäkring omfattar också flygolyckor eller andra olyckor som kan uppstå på din utlandsresa. Om du är involverad i en olycka utomlands täcker den internationella reseförsäkringen för eventuella förluster som uppstått under olyckan.

Allt från dödsfall, lemlighet eller skada på en hyrbil utomlands. Beroende på täckningsvillkor och prissättning ska din vanliga reseförsäkring chippa in och täcka för medicinsk behandling i händelse av en olycka utomlands och betala för skador till följd av olyckor som skada på en hyresbil.

Telefonhjälp WorldWide.

Denna internationella försäkring täcker livlinjesamtalet i händelse av något som kräver ett telefonsamtal till någon för att få hjälp. Reseförsäkring erbjuder 24-timmars samtalssupport i händelse av en olycka eller behov som kräver omedelbar hjälp.

Reseförsäkring

Dessutom täcker en reseförsäkring livförsäkring, farliga idrottsolyckor som dykning och identitetsstöld under resor.

Kompensationspolicyn skiljer sig beroende på paketet och prissättningen, och täckningsområdet varierar från enskilda till flera resor.

Andra faktorer som är viktiga är resenärens ålder, totala resekostnader, resans längd, totala täckningsbelopp och policytyp.

Använd en reseförsäkring Jämför tjänst för att hitta rätt försäkring för dina resor, och kontrollera om du inte har inkluderat kreditkort reseförsäkring med dina betalningsmetoder, i vilket fall din vanliga reseförsäkring kan innehålla viss täckning.

Bilder kredit: Foto av JESHOOTS.COM på Unsplash

kommentarer (0)

Lämna en kommentar